Privacy verklaring Roger’s Roedel:

 

Hondenuitlaatservice Roger’s Roedel en zijn franchisenemers (hierna te noemen Roger’s Roedel),
gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


https://www.rogersroedel.nl
KvK 27355081
info@rogersroedel.nl
06-22508496 (Roger)


Persoonsgegevens die wij verwerken:


Roger’s Roedel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website & social media
- Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet.
E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


Roger’s Roedel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Opname in ons klantenbestand.
- Het afhandelen van uw facturering/ betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief/ uitnodigingen voor evenementen
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:


Roger’s Roedel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving,
zoals de AVG en de Archiefwet. Het opschonen van ons systeem doen wij aan het begin van elk
boekjaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit
verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden:


Roger’s Roedel verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roger’s Roedel en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@rogersroedel.nl.


Roger’s Roedel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


Roger’s Roedel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rogersroedel.nl